Daca aveti schita produsului / produselor pe care le doriti o puteti trimite pe mail la adresa florin.vochita@expertulcasei.ro pentru a obtine o oferta de pret.

Expertul Casei


Bld. Iuliu Maniu, Nr. 246
Bucuresti, Sector 6
Mob: 0734.702.702
Tel: 021.569.98.27
Fax: 021.569.98.29
florin.vochita@expertulcasei.ro